สัญญาเช่าบ้านใหม่

สัญญาเช่าบ้านใหม่ กฎเกณฑ์ใหม่ และสิ่งที่ผู้เช่าควรรู้

สัญญาเช่าบ้านใหม่ ตอนที่ผ่านมาไม่นานนี้ มีการเปลี่ยนแปลงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ใกล้ตัวเราหลายๆเรื่อง แม้กระนั้นหนึ่ง ในเรื่องที่ น่าจะใกล้ตัว ทุกคนล้นหลาม ก็คือ สัญญาเช่า กฏหมายใหม่ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรร หมู่บ้านภูเก็ต

สัญญาเช่าบ้านใหม่

ซึ่งมีผล บังคับใช้ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 สัญญาเช่า กฏหมายใหม่ ฉบับนี้จะมีผลอย่างไรต่อผู้เช่าบ้าง มาไล่เรียงกันดูไปพร้อมเพียงกันจ้ะ PHUKET VILLA

สัญญาเช่าบ้านใหม่

ย้อนอดีตกฎข้อบังคับเช่า เอื้อผู้ให้เช่ามากเกินไป

ขอย้อนอดีต กันหน่อยเดียวนะคะ แรกเริ่ม การให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น การให้เช่ารายย่อย หรือ รายใหญ่ ชนิดที่ เป็นการ ประกอบธุรกิจ เช่น อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า บ้าน

อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของประมวล กฎหมายแพ่ง และ การค้าขาย บรรพ 3 ลักษณะ 4 มาตรา 537 ถึงมาตรา 571 โดยมีพื้นฐาน อยู่บน ความรู้ความเข้าใจ ที่ว่า “คู่สัญญาต่างมีอิสระ และก็ มีฐานะ เท่าเทียม สำหรับในการเข้าทำ กติกา” Villas Phuket

แม้กระนั้นเพราะเหตุว่ากฎเกณฑ์ฉบับนี้ ประกาศใช้ มานานแล้ว ไม่ทันต่อ สภาพสังคม และจากนั้นก็ เศรษฐกิจ ขณะนี้ ทำให้ ผู้ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ มีความ เหนือกว่า ผู้บริโภค หรือ ผู้เช่าใน หลายด้าน POOL VILLA

บรรดา ผู้มีอำนาจ บัญญัติกฎหมาย ก็เลยลงความเห็นว่า ธุรกิจให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ นั้นจะต้อง ควรจะมีกฎ กฏเกณฑ์พิเศษ เข้าควบคุม เพื่อลด ความเป็นต่อ ของผู้ประกอบ ธุรกิจ รวมทั้ง สร้างความ เป็นกลาง แก่คนซื้อ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เลยได้ออก “ประกาศ คณะกรรมการ เกี่ยวกับ กติกา วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

เรื่อง ให้ธุรกิจ การให้เช่า อาคารเพื่อ อาศัย เป็นธุรกิจ ที่ควบคุม คำมั่นสัญญา พ.ศ. 2561” หรือเรียก ง่ายๆว่า เป็นคำมั่นสัญญา เช่าห้อง ข้อบัญญัติใหม่ ที่เราจะมา ทำความเข้าใจกันจ้ะ Sale Villas Phuket (RU)

หลักใหญ่ สาระสำคัญ ของกติกา เช่าห้อง ข้อกำหนดใหม่ ประกาศ ฉบับนี้คือสร้างความ เที่ยงตรง แก่ลูกค้า โดยจะใช้ บังคับกับ เฉพาะผู้ ประกอบธุรกิจ ซึ่ง หมายความ ถึงผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการ อยู่อาศัย วิลล่าราคาถูกภูเก็ต

โดยมี สถานที่ ที่แยก ให้เช่า ตั้งแต่ 5 หน่วยขึ้นไป รวมถึง ห้องพัก บ้าน อาคารชุด อพาร์ทเม้นท์ ไม่ว่าจะอยู่ ในอาคารเดียวกัน หรือ หลายอาคาร รวมกัน แม้กระนั้นไม่แล้วก็ หอพัก แล้วก็ โรงแรม วิลล่าภูเก็ต

สัญญาเช่าบ้านใหม่
สัญญาเช่าซื้อ

สรุปข้อความสำคัญที่ผู้เช่าน่าจะรู้ กันถูกเอาเปรียบ

สัญญาเช่าบ้าน กฎข้อบังคับใหม่ ฉบับใหม่นี้ มีหลายส่วน ที่เอื้อต่อ คุณค่า ของผู้เช่า เยอะขึ้น ขอสรุปเนื้อหาให้ดังนี้ บ้าน

สัญญาเช่า ต้องใช้ภาษาไทย ไม่เล็กกว่า 2 มิลลิเมตร ตัวอักษร ไม่เกิน 11 ตัวอักษรใน 1 นิ้ว

ต้องระบุ รายละเอียด เกี่ยวกับ ที่อยู่ ของผู้ให้เช่า ผู้เช่า ที่ตั้ง แล้วหลังจากนั้นก็ รายละเอียด ของเงิน ที่ให้เช่า ค่าใช้จ่ายในการเช่า เงินประกัน ค่าสาธารณูปโภค โดยให้ แสดงวิถีทาง และจากนั้นก็ ระยะเวลา จ่ายด้วย

ผู้ให้เช่า จำเป็นที่จะต้องส่งใบแจ้งหนี้ ล่วงหน้า ให้แก่ผู้เช่า ไม่น้อยกว่า 7 วัน

ผู้ให้เช่า จำเป็นจะต้องคืนเงินรับประกัน ในทันทีทันใด เมื่อสัญญาเช่า สิ้นสุดลง

ผู้เช่า สามารถเลิกกติกา โดยทำเป็นหนังสือ ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่จำเป็นที่จะต้อง ไม่ค้างค่าใช้จ่ายสำหรับเช่า แล้วก็ มีเหตุจำเป็น

เหตุผิดสัญญา ที่ทำให้ผู้ให้เช่า บอกยกเลิกกติกาได้ จำเป็นที่จะต้องระบุ ด้วยลายลักษณ์อักษร ที่ชัด กว่าประเด็นหลักอื่น รวมทั้ง ก่อนเลิกคำมั่นสัญญา ผู้ให้เช่า ต้องแจ้ง ผู้เช่า เป็นหนังสือ ให้ปฏิบัติ ตามคำมั่นสัญญาล่วงหน้า ขั้นต่ำ 30 วัน

ผู้ให้เช่า จำต้องมอบคำมั่นสัญญา ให้ผู้เช่าเก็บไว้ 1 ฉบับ

ห้ามเว้นแต่ หรือ นิยามยอมสารภาพ ของผู้ให้เช่า ไว้ภายในสัญญาเช่า

ดูเพิ่มเติมที่: ซื้อวิลล่า ภูเก็ต, จำหน่ายขายบ้านภูเก็ต, วิลล่าภูเก็ตป่าสัก, ขายวิลล่าภูเก็ต, ขายบ้านภูเก็ต, โครงการบ้านภูเก็ต, phuket property

ห้ามเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายสำหรับเช่าล่วงหน้าเกิน 1 เดือน

ห้ามเรียกเก็บ เงินประกันเกิน 1 เดือน

ห้ามกำหนด ให้ผู้ให้เช่า มีสิทธิเปลี่ยนแปลง ค่าใช้จ่ายในการเช่า ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ ก่อนสัญญาเช่าจบ

ห้ามให้สิทธิ ผู้ให้เช่า เข้าตรวจดู ทรัพย์สินที่เช่า โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ห้ามผู้ให้เช่า เรียกเก็บ ค่าสาธารณูปโภค เกินกว่าอัตรา ที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ

ห้ามผู้ให้เช่า ห้ามไม่ให้ ผู้เช่า เข้าใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สิน หรือ เข้าไปในสถานที่เช่า เพื่อยึด หรือ ย้ายทรัพย์สินของผู้เช่า

ห้ามเจาะจง ให้สิทธิผู้ให้เช่า เรียกค่าต่อสัญญา เช่าจากผู้เช่ารายเดิม

สรุป

เพื่อปกป้องรักษาปัญหาที่อาจจะมีการเกิดขึ้นในคราวหลัง เจ้าของบ้านหรือผู้ให้เช่าก็คงจะเจาะจงเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับการเช่าทั้งยังค่าใช้สอย ข้อแม้ พร้อมข้อกำหนดต่างๆให้ชัดเจน พร้อมด้วยเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับผู้เช่าเอาไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วนบริบูรณ์ด้วย

อ่านเพิ่มเติม: Villas in Pasak. POOL VILLA PHUKET. Pool Villa. SALE VILLA. PHUKET VILLA. Pool villas. Villas Phuket. VILLA FOR RENT. buy villa phuket. วิลล่าราคาถูกภูเก็ต. วิลล่าภูเก็ต. บ้าน. ขายบ้าน

ดูเพิ่มเติมที่: RENT AND BUY VILLA PHUKET. PHUKET VILLA. Sale Villas Phuket (RU). POOL VILLA PHUKET.