แลนด์แอนด์เฮ้าส์

แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ประวัติของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Eng Sub)

แลนด์แอนด์เฮ้าส์

แลนด์แอนด์เฮ้าส์ บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: Land and Houses Public Company Limited) เป็นหนึ่งใน บริษัท อสังหาริมทรัพย์หลักในประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2516 โดยเพียงใจหาญพาณิชย์ บ้านจัดสรร

Land and Houses Land and Houses Public Company Limited (English: Land and Houses Public Company Limited) is one of the main real estate companies in Thailand. Founded in 1973 by Piangjai Harnpanit. PHUKET VILLA

ปัจจุบัน บริษัท อยู่ภายใต้การบริหารของคุณอนันตสังวรซึ่งมีโครงการในกรุงเทพฯและเจ้านาย ได้แก่ บ้านเดี่ยวทาวน์โฮมและคอนโดมิเนียมรวมถึงโครงการสำนักงานในจังหวัดใหญ่ ๆ ของประเทศไทย วิลล่าภูเก็ต

The Company is currently under the management of Mr. Anan Asavabhokhin, who has a number of real estate projects in Bangkok and its vicinity. Both single-detached houses, townhomes and condominiums, including housing projects in major provinces of Thailand. วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินีชั้น 37-38 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้แขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทรกรุงเทพมหานคร ซื้อบ้าน

Its head office is located at Q House Lumpini Building, 37-38 Floor, No. 1 South Sathorn Rd. Thungmahamek, Sathorn, Bangkok.

ข้อมูลเพิ่มเติม : POOL VILLA, Phuket Villa for Sale, Villas Phuket, Phuket Property, PHUKET VILLA, POOL VILLA PHUKET, บ้าน

ประวัติ (history)

คลีแฮเฮาส์ บริษัท โดยคุณเพียงใจหาญพาณิชย์โดยมีโครงการบ้านอำนวยการแห่งแรกคือหมู่บ้านศรีรักษาสุขในปี พ.ศ. 2516 และ บริษัท อย่างเป็นทางการในนาม บริษัท แมรี่ชื่อ“ บริษัท แมดเฮาส์” เฮาส์หลัง” ในปี พ.ศ. 2526 ได้ดำเนินการในโครงการโบทานิคอลซึ่งเป็นโครงการบ้านที่ซื้อจาก บริษัท ในเครือธนาคารกสิกรไทย วิลล่าราคาถูกภูเก็ต

Land and House was established by Khun Piangjaiharnpanit with the first housing project, Srirab Suk Village, in 1973 and officially established as a real estate company called “Land and House Company”. House Co., Ltd.

บริษัท ได้ยื่นคำร้องมายังประเทศไทยและได้รับการว่าจ้างภายใต้ชื่อ บริษัท มารีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2532 โครการบ้านภูเก็ต

The company filed a petition to Thailand and was hired under the name Mariehouse Public Company Limited in 1989

ในปี 2547 ริเริ่มพัฒนาคอนโดมิเนียม ภายใต้ชื่อโครงการ The Bangkok และต่อมาในปี 2548 ได้เปิดธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) บริษัท ได้รับรางวัล Trusted Brand 2006-2009 “The Platinum Winner” จากนิตยสาร Reader’s Digest (ผลสำรวจของนีล) San) Media Research) ในปี 2549 ซื้อวิลล่า ภูเก็ต

In 2004, initiated the development of condominiums. Under the project name The Bangkok and later in 2005 opened Land and Houses Retail Bank Public Company Limited, the company was awarded Trusted Brand 2006-2009 “The Platinum Winner” from Reader’s Digest magazine. (Based on a Neilson Media Research survey) in 2006

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major shareholders)

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2556

Information as of January 9, 2013

ลำดับที่รายชื่อผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้นสามัญสัดส่วนการถือหุ้น
1อนันต์ อัศวโภคิน2,382,639,62323.76%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด2,160,553,67221.55%
3GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION1,601,403,93515.97%
4บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด563,574,3915.62%
5CHASE NOMINEES LIMITED 42472,114,3254.71%

บทความที่น่าสนใจ แสนสิริ รอบรู้เรื่องบ้าน

อ่านต่อ แบบบ้าน , Villas Phuket , รีวิวบ้าน , phuket propert , บ้านเดี่ยว , POOL VILLA , บ้านจัดสรร , PHUKET VILLA , วิลล่าภูเก็ต , วิลล่าภูเก็ตที่ขาย , วิลล่าภูเก็ตป่าสัก , วิลล่าราคาถูกภูเก็ต , ซื้อวิลล่า ภูเก็ต , โครงการบ้าน , ซื้อบ้าน , ขายบ้าน , แต่งห้องนอน , Villas in Pasak. Villas Phuket. SALE VILLA. POOL VILLA PHUKET. Cheap Villas in Phuket. Sale Villas Phuket (RU).POOL VILLA