บ้านเรือนไทย

ความหมายของ บ้านเรือนไทย

บ้านเรือนไทย

บ้านเรือนไทย สถาปัตยกรรแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมในไทย ที่สวยงามและปราณีต เป็นเอกลักษณ์ ที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไทย ได้อย่างชัดเจน เกิดจากการคิดค้น สร้างสรรค์ และ ฝีมือของเหล่าบรรพบุรุษ ที่ร่วมสร้างกันมาตั้งแต่สมัยอดีต แม้ว่าในปัจจุบัน “บ้านเรือนไทย” จะหลงเหลืออยู่น้อย ซึ่งอาจเป็นเพราะปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น วัสดุที่หายาก และ ราคาสูง เป็นต้น บ้านจัดสรร

เด็ก ๆ หรือ ผู้คนในยุคนี้ บางคนอาจไม่เคยเห็นหรือรู้จัก “เรือนไทย” ด้วยซ้ำไป ซึ่งน่าเป็นห่วงมาก เพราะอาจจะทำให้สถาปัตยกรรมของไทยแท้ ๆ หายไป แต่ก็ยังมีคนบางกลุ่ม บางหน่วยงาน ที่ต้องการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ที่คนรุ่นเก่าได้สร้างเอาไว้ ให้ลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไปได้ดูกัน โดยมีการนำเอารูปแบบของเรือนไทย ไปผสมผสานกับอารคารสมัยใหม่บ้าง หรืออนุรักษ์บ้านเรือนเก่าๆ สร้างเป็นชุมชนไทยโบราณให้ได้ชมกันบ้าง เช่น ศูนย์ศิลปชีพบางไทร ชุมชนเรือนไทยพัฒนา เมืองโบราณ ฯลฯ PHUKET VILLA

มาดูทางด้านของ ลักษณะที่โดดเด่นของ “บ้านเรือนไทย” คือ ที่อยู่อาศัย ที่เน้นประโยชน์ ใรการใช้สอย และ เหมาะกับสภาพภูมิอากาศ ในประเทศไทย โดยเป็น เรือนยกพื้นสูง เพื่อป้องกันภัยพิบัติจากน้ำท่วม ในช่วงฤดูน้ำหลาก หากเกิดลมพายุ ก็สามารถให้ลมพัดผ่านไปได้ ไม่ขว้างทิศทางลม ในขณะเดียวกัน เมื่อสภาพอากาศเป็นปกติทั่วไป ใต้ถุนจะกลายเป็นพื้นที่ ที่ทำงาน ประกอบอาชีพ อาทิ ทอผ้า ตำข้าว รวมไปถึงเก็บข้าวของ เครื่องใช้ในการทำมาหากิน หรือทำเป็นคอกสัตว์

แล้วในส่วนของโครงสร้างหลังคาเนื่องจากหลังคาเรือนไทย ทั่วไปจะมีลักษณะเป็นจั่ว ทำให้มีการปูกระเบื้องหลังคาเพียงสองด้าน โดยด้านข้างกระเบื้อง จะมีช่องว่าง ทำให้ลมลอดเข้าไปได้เรือนไทยจึงมีปั้นลม ซึ่งจะมีหน้าที่กันลม ไม่ให้เข้าไป (ถ้าลมเข้าไป อาจพัดตัวกระเบื้องหลังคาหลุดออกมาได้) และ มีเหงา เป็นส่วนตกแต่ง โครงการบ้านภูเก็ต

ซะนั้นจึงทำให้หลังคาสวยขึ้น แต่เนื่องจากเหงา เป็นส่วนงอนขึ้นของชายปั้นลมจึงไม่สามารถใช้ เป็นไม้ชิ้นเดียวกันได้ ต้องต่อไม้เพื่อทำเป็นเหงาขึ้นมา แต่เหงาก็อาจผุพัง หรือหลุดออก จึงต้องมีการซ่อมแซมอยู่เป็นระยะ ๆ

ลักษณะของบ้านเรือนไทย

มาดูในส่วนของลักษณะของบ้านเรือนไทย มักจะเป็นเรือนหมู่ อันเกิดมาจากการก่อสร้างเรือนตามการใช้งานและกำลังทรัพย์ เช่น ครอบครัวที่เพิ่มสร้างเนื้อสร้างตัว อาจสร้างเรือนนอนเพียงหนึ่งหลัง และเรือนครัวอีกหนึ่งหลังซึ่งจะเชื่อมต่อกันด้วยชานเรือน

สำหรับเรือนครัว ส่วนใหญ่มักสร้างแยกกับตัวเรือนที่พักอาศัย บริเวณหน้าจั่วทั้ง 2 ด้านของห้องครัว มีการออกแบบโดยทำช่องระบายอากาศเพื่อให้สามารถถ่ายเทกลิ่นอาหารและควันไฟออกจากครัวด้สะดวก โดยการใช้ไม้ตีเว้นช่อง รวมไปถึงใช้ชายคากันสาดยื่นออกจากตัวเรือน เพื่อให้สามารถป้องกันแสงแดดและฝนสาดนั่นเอง

สำหรับเรือนนอน เป็นเรือนที่ใช้นอน ในครอบครัวที่ขยายขึ้น มันจะมีการสร้างเรือนเพิ่มรอบ ๆ ชานเรือน ทำให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวสามารถออกมาใช้งานชานเรือนได้สะดวก

บ้านเรือนไทย

ลักษณะของ ชานเรือน จะมีลักษณะเป็นชานกว้าง ๆ พื้นที่โล่งเชื่อมกับเรือนหลังอื่นๆ บางบ้านที่มีฐานะอาจมีศาลาอยู่กลางชานบ้านด้วย หากใครนึกไม่ออกให้คิดภาพตามบ้านคุณพี่หมื่นเดช ในละครเรื่องบุพเพสันนิวาสไว้นะคะ ฉากที่ครอบครัวหมื่นเดชมาพบปะพูดคุยกันบ่อยๆ นั่นเอง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในประโยชน์ใช้สอยของชานบ้าน รวมไปถึงใช้สำหรับพักผ่อน จัดงานแต่ง เป็นพื้นที่รับรองแขก ฯลฯ

พวกเราพูดเกริ่นมาขนาดนี้แล้ว หลายคนคงเข้าใจลักษณะ ของบ้านเรือนไทยกันมากขึ้นนะคะ จำง่าย ๆ ก็คือ ใต้ถุนสูง หลังคาสูง ชายคายื่นยาว และมีชานกว้าง นั่นเอง  แต่ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นภาพรวมค่ะ เพราะ “บ้านเรือนไทย” ยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ เรือนครอบครัวเดี่ยว และเรือนหมู่ ขายบ้าน

ข้อมูลเพิ่มเติม : POOL VILLA, Phuket Villa for Sale, Villas Phuket, Phuket Property, PHUKET VILLA, POOL VILLA PHUKET, บ้าน

เรือนครอบครัวเดี่ยว

มาดูในส่วนของเรือนครอบครัวเดี่ยว ข้อควรจำง่าย ๆ ของเรือนครอบครัวเดี่ยว คือ เป็นบ้านที่อาศัยอยู่เฉพาะสามีภรรยา ถ้ามีลูกเอี่ยวเข้ามาจะเรียกว่าเรือนหมู่ค่ะ สำหรับเรือนครอบครัวเดี่ยว จะประกอบไปด้วยตัวเรือนสำหรับนอน 1 หลัง เรือนครัว 1 หลัง โดยมีระเบียงและชานรวมเรือนนอน 3 ช่วงเสา ซึ่งพื้นที่ระหว่างนั้นถูกแยกเป็น ห้องโถง ห้องนอน และห้องครัว

บ้านเรือนไทย

เรือนหมู่

มาดูในส่วนของเรือนหมู่ คือ เรือนหลายหลังที่อยู่ในที่เดียวกัน ในอดีตลูกชายแต่งงานจะย้ายไปอยู่เรือนฝ่ายหญิง บ้านฝั่งลูกสาวจึงมีเขยเข้ามาอยู่ด้วย ทำให้ต้องมีการต่อเติมเรือนเพื่อความเป็นอิสระมากขึ้น กล่าวคือเรือนหมู่ก็คือการอยู่อาศัยร่วมกัน พ่อแม่ ลูก โดยอาศัยการสร้างเรือนเพิ่มเติม แต่อยู่ในอาณาเขตบริเวณใกล้เคียงกัน หรือมีชานเรือนเป็นตัวเชื่อมเรือนแต่ละหลังเข้าไว้ด้วยกัน  ซึ่งเรือนหมู่สามารถจำแนกลักษณะโดยสรุปคร่าวๆ ได้ดังต่อไปนี้

  • เรือนพักอาศัยของลูกๆ มักสร้างขึ้นใหม่ โดยปลูกเรียงแถวตามยาวต่อจากเรือนหลักของพ่อแม่
  • แผนผังตัวเรือนเป็นกลุ่ม คือ มีชานเชื่อมบริเวณกลางบ้าน โดยสร้างแบบด้านบนเปิดโล่ง ไม่มีหลังคา
  • หากมีการปลูกเรือนใหม่ จะอยู่บริเวณใกล้ๆ กัน โดยไม่มีชานเชื่อม

และอย่างที่เรารู้ ๆ กันดีว่า “เรือนไทย” ส่วนใหญ่สร้างขึ้นด้วยไม้ หากจะแบ่งประเภทของเรือนไทยตามวัสดุที่สร้าง ก็สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทเช่นกันค่ะ

เรือนเครื่องผูก

เรือนเครื่องผูก

มาดูในส่วนของ บ้านเรือนเครื่องผูก ใช้เรียกแทนเรือนที่ใช้เสาเป็นไม้ และใช้ไม้ไผ่เป็นโครงสร้างต่างๆ ของบ้าน และวัสดุเครื่องเรือนส่วนใหญ่ที่ใช้ล้วนมาจากธรรมชาติ เช่น หญ้าคา ใบจาก แฝก นำมาประกอบแล้วผูกมัดกันไว้ ด้วยวิธี ตอก ผูก ยึด ตรึง เป็นอันเสร็จสิ้น สำหรับเรือนเครืองผูกนี้ มักพบเห็นได้ในพื้นที่ชนบท หรือในปัจจุบันเราจะพบได้ตามที่นาต่างๆ ที่ชาวบ้านสร้างไว้พักผ่อน หลบแดดกันฝน ในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยว เรียกว่า “เถียงนา” เป็นต้น วิลล่าภูเก็ต

เรือนเครื่องสับ

มาดูในส่วนของเรือนประเภทนี้เป็นเรือนที่ต้องใช้คาใช้จ่ายในการสร้างสูง ในอดีตจึงพบเห็นได้เฉพาะบ้านคนมีฐานะเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นการสร้างด้วยงานฝีมือล้วนๆ และวิธีการที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน ไม้ที่ใช้ต้องผ่านการเลื่อย ถาก สับ ไส ให้สวยงามเสียก่อน จะใช้การรวมฝาเข้าปากไม้ แต่อาจจะมีการใช้เดือยไม้สำหรับเพื่อความแข็งแรงของการเชื่อมต่อด้วย ซื้อบ้าน

เรือนเครื่องสับจะมีข้อดูของมันซึ่งประโยชน์ของเรือนเครื่องสับคือ เราไม่ต้องใช้ตะปูเลย เรือนประเภทนี้มักจะใช้ไม้สัก เพราะทนทาน และใช้งานได้นาน และเสาเรือนจะใช้เป็นไม้เต็ง ไม้รัง และไม้แดง อย่างไรก็ตาม ในอดีตการสร้างบ้านด้วยไม้สักจะสำหรับเฉพาะบ้านคนที่มีเงินเท่านั้น ส่วนชาวบ้านจะใช้ไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นทั่วไปแทนค่ะ โครงการบ้าน

สำหรับบ้านเรือนไทย แม้จะมีความงดงามแบบไทยๆ แต่ในแต่ละท้องถิ่นกลับมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน เช่น เรือนไทยภาคกลาง เหนือ ใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือ ล้วนมีเสน่ห์และความงามที่ไม่เหมือนกัน ที่สำคัญเอกลักษณ์ของบ้านเรือนไทยในแต่ละภาคนั้น ล้วนแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบ้านเหล่านั้นได้ด้วย ซึ่งบทความหน้า Karuntee จะพาไปทำความรู้จักบ้านเรือนไทยในแต่ละภาคให้มากขึ้นค่ะ

อ่านบทความก่อนหน้านี้ได้ที่ ห้องครัวขนาดเล็ก

อ่านบทความต่อไปได้ที่ บ้านเดี่ยวเดอะซิตี้

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ แบบบ้าน , Villas Phuket , รีวิวบ้าน , phuket propert , บ้านเดี่ยว , POOL VILLA , บ้านจัดสรร , PHUKET VILLA , วิลล่าภูเก็ต , วิลล่าภูเก็ตที่ขาย , วิลล่าภูเก็ตป่าสัก , วิลล่าราคาถูกภูเก็ต , ซื้อวิลล่า ภูเก็ต , โครงการบ้าน , ซื้อบ้าน , ขายบ้าน , โครงการบ้านภูเก็ต , บ้าน , Villas in Pasak. Villas Phuket. SALE VILLA. POOL VILLA PHUKET. Cheap Villas in Phuket. Sale Villas Phuket (RU).POOL VILLA รีวิวบ้าน ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต ซื้อบ้าน ตกแต่งบ้าน