ธอส ออก 4 มาตรการ ช่วยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ธอส

ธอส. คณะกรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้เปิดเผยว่า วันนี้ ที่(12 มกราคม 2564) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นั้นจะมีมติรับทราบมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ที่ระบาดรอบใหม่นั้น ของสถาบันการเงินกับสมาชิกสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ(SFIs) ตามนโยบายของกระ ทรวงการคลังนั่นเอง บ้านจัดสรร

ธอสออก 4 มาตรการ

โดยในส่วนของ ธอสคณะกรรมการธนาคารมีมติเห็นชอบในหลักการให้จัดทำมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด-19 ผ่าน “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ช่วยสร้างชาติ ปี 2564”

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” และ “โครงการ ธอสช่วยคนไทย ช่วยสร้างชาติ

มาตรการที่ 9 จะสำหรับลูกค้าที่เคยเข้าร่วมหรือว่าอยู่ระหว่างใช้มาตรการช่วยเหลือฯ นั้น ของ ธอสลูกค้าที่มีสิทธิ์แจ้งความประสงค์ขอใช้มาตรการจะต้องมีคุณสมบัติ คือ มีสถานะบัญชีปกติ PHUKET VILLA

จะไม่สามารถอยู่ระ หว่างการประนอมหนี้ หรือลดเงิน งวดผ่อนชำระ(ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันทั้งหมด นั้นจะเป็นระยะเวลาถึง 6 เดือน(กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2564)

มาตรการที่ 10 สำหรับลูกหนี้สถานะ NPL และลูกหนี้สถานะ NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ ลดเงินงวดผ่อนชำระ(ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 เดือน(กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2564) ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการระยะแรก ผ่าน  Application : GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2564

มาตรการที่ 11 สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ของ ธอส. ลูกค้าที่มีสิทธิ์แจ้งความประสงค์ขอใช้มาตรการต้องมีคุณสมบัติ คือ มีสถานะบัญชีปกติ ไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้ลดเงินงวดผ่อนชำระ(ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย)

เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 เดือน(กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2564) ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการระยะแรก ผ่าน  Application : GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 26 กุมภาพันธ์ 2564  

มาตรการที่ 12 สำหรับผู้ประกอบการ SMEs สินเชื่อคงที่แบ่งออกเป็น 1. Reduce installment payments (principal and interest cut) to 25% or 50% or 70% of current installments for a period of not more than 6 months. Or not later than June 2021 or

2.พักชำระหนี้ถึงมิถุนายน 2564 ในกรณีที่ได้รับผลกระทบทำให้รายได้ไม่เพียงพอในการชำระหนี้ ยื่นคำขอเข้ามาตรการระยะแรกได้ที่สาขาทั่วประเทศภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 แบบสวนสไตล์ฝรั่งเศส

In this regard, customers who wish to register, requesting to participate in the measure 9-11, first phase, must download evidence confirming that there is an impact on income via Application: ธอสทั้งหมดจะ ให้ธนาคารพิจารณาเช่นใบสลิปเงินเดือนจากหน่วยงานรูปถ่ายหรือใบแจ้งยอดเป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม : POOL VILLA, Phuket Villa for Sale, Villas Phuket, Phuket Property, PHUKET VILLA, POOL VILLA PHUKET, บ้าน

ส่วนดอกเบี้ยประจำงวดที่ตัดชำระไม่หมดในขณะที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ ธนาคารจะเปิดให้ลูกค้าทยอยผ่อนชำระได้จนถึง  ก่อนวันที่ลูกค้าจะครบกำหนดตามสัญญาเงินกู้ หรือก่อนปิดบัญชีเงินกู้

สำหรับลูกค้าของธนาคารที่ในปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการที่ธนาคารกำหนด และยังมีปัญหาด้านรายได้ทำให้ไม่สามารถผ่อนชำระได้ตามปกติ วิลล่าภูเก็ต

ธนาคารพร้อมพิจารณาขยายความช่วยเหลือในรูปแบบการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้เป็นรายกรณีต่อไป ส่วนกรณีที่หน่วยงานที่มีสวัสดิการเงินกู้กับธนาคารได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ใ

ห้หน่วยงานมีหนังสือแจ้งมายังธนาคารเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานที่กู้เงินกับธนาคารต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

ธอส.ขยายเวลาจ่ายหนี้เงินกู้ ออกไปอีก 5 วัน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกาศมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อลูกค้าสินเชื่อบ้านของธนาคารเพื่อที่อยู่อาศัยในพื้นที่หรือจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อติดตามปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่

Bank building for debt repayment period in December 2021 for another 5 days between 1 – 5 January 2021.

Thor has announced that it will Extend the time for customers to pay the loan for the monthly payment amount. For the period of December 2020, an additional 5 days between January 1-5, 2021, which will not count as late payment ซื้อบ้าน

ซึ่งอาจส่งผลให้มีลูกค้าของธนาคารต้องกักตัวเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางไปสาขาเพื่อชำระหนี้เงินกู้สินเชื่อบ้านในงวดเดือนธันวาคม 2563 ได้ตามปกติ

นอกจากนี้ ธอสยังอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการลดความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 โดยไม่ต้องเดินทางออกนอกบ้านเพื่อไปชำระหนี้เงินกู้ เพียงชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทของ

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ วิลล่าภูเก็ตป่าสัก

บทความที่น่าสนใจ ต้นไม้มงคลทนแดด วิธีเลือกซื้อบ้าน ดอกเบี้ยบ้าน ธอส

อ่านเพิ่มเติม แบบบ้าน , Villas Phuket , รีวิวบ้าน , phuket propert , บ้านเดี่ยว , POOL VILLA , บ้านจัดสรร , PHUKET VILLA , วิลล่าภูเก็ต , วิลล่าภูเก็ตที่ขาย , วิลล่าภูเก็ตป่าสัก , วิลล่าราคาถูกภูเก็ต , ซื้อวิลล่า ภูเก็ต , โครงการบ้าน , ซื้อบ้าน , ขายบ้าน , แต่งห้องนอน , Villas in Pasak. Villas Phuket. SALE VILLA. POOL VILLA PHUKET. Cheap Villas in Phuket. Sale Villas Phuket (RU).POOL VILLA