ต้นไม้ประดับ ความหมายของไม้ประดับ ต่างๆ คืออะไร มาดูกัน

ต้นไม้ประดับ

ต้นไม้ประดับ ปัจจุบันไม้ดอกไม้ประดับมีความจำเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์มากขึ้น  ทั้งนี้เพราะมนุษย์มิใช่มีความต้องการเฉพาะปัจจัยสี่เท่านั้น  แต่ยังต้องการจัดสภาพแวดล้อม  ที่อยู่อาศัยให้เกิดความร่มรื่น  สวยงามน่าอยู่อีกด้วย  เช่น  มีการจัดสวน  ตกแต่งอาคาร  สถานที่  บ้านพักอาศัย  อาคารสำนักงาน  โรงเรียน  และสถานที่ต่าง ๆ  ให้เกิดความสวยงาม  ตลอดจนการใช้ไม้ดอก  ไม้ประดับ  บ้านจัดสรร

ความหมายของไม้ประดับ

ไม้ประดับนั้น หมายถึงพืชที่ปลูกไว้เพื่อให้ความสวยงามตามที่มากขึ้น ซึ่งนำไปใช้ประดับตกแต่งห้อง อาคารบ้านเรือนให้เกิดความเจริญหู เจริญตา ส่วนใหญ่ไม้ประดับนั้นมักเป็นพืชดอก จึงเรียกรวมกันว่า ไม้ดอกไม้ประดับนั่นเอง ซึ่งความเป็นจริงแล้วนั้น ไม้ประดับจะไม่จำเป็นต้องมีดอกก็ได้ เพียงเพราะมีใบที่ดูดีอยู่แล้ว หรือมีสีสันสวยงามก็ใช้ได้แล้ว ไม้ประดับนั้นจะมีขนาดเล็ก หรือขนาดย่อมพอเหมาะแก่พื้นที่ ที่จัดตกแต่ง อาจจะปลูกไว้ในกระถางเล็กๆ หรือปลูกลงดิน หรือแขวนห้อยไว้ก็ได้เช่นกัน

ปาล์ม

ต้นปาล์มนั้น จะเป็นพืชที่มีอยู่ในโลกมานานมากกว่า 80 ล้านปี ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับการกระจัดกระจาย ในเขตร้อนของโลก ซึ่งรวมทั้งประเทศไทย ปาล์มก็จะมีอยู่ทั่วโลกเกือบ 4,000 ชนิดเลยทีเดียว แต่จะมีไม่กี่ชนิดที่ขึ้นอยู่ในเขตอบอุ่น ทุก ๆ ปี จะพบปาล์มชนิดใหม่ ๆ 1-2 ชนิดอยู่เสมอ และมีการกลายพันธุ์ไปตามธรรมชาติอีกด้วย PHUKET VILLA

ต้นปาล์มเป็นพืชที่มีวงศ์ใหญ่ที่สุด (รองจากหญ้า) รวมทั้งจำนวน ชนิด และปริมาณ พบว่าปัจจุบันจะสามารถพบในหลากหลายพื้นที่ทั่วโลกก็ว่าได้ และสามารถเจริญเติบโตได้ด้วยในสภาพที่ภูมิอากาศที่หลากหลาย จำแนกได้กว่า 210 สกุล ปาล์มนั้นจัดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว จะไม่แตกกิ่งก้านสาขา ก้านใบจะยาวและใหญ่

ลักษณะใบแตกต่างกัน ลำต้นเป็นข้อ ดอกหรือจั่นขนาดเล็กและแข็งแรงไม่มีกลิ่นหอม ผลโดยมากมีเปลือกแข็ง มีขนาดตั้งแต่เล็กไปจนถึงใหญ่ ปัจจุบันคนไทยให้ความสนใจปลูกปาล์มเป็นไม้ประดับมากขึ้น รวมทั้งมีการนำพันธุ์ปาล์มจากต่างประเทศเข้ามาขยายพันธุ์มากขึ้น

ซึ่งปาล์มแต่ละชนิดนั้น จะมีลักษณะที่โดดเด่นและสวยงามแตกต่างกันออกไป เช่น ปาล์มพันธุ์อ้ายหมี พันธุ์เชอรี่ และพันธุ์คาร์พ็อกซีลอน ปาล์มเคราฤๅษี ปาล์มช้างร้องไห้ ปาล์มบังสูรย์ ปาล์มเจ้าเมืองถลาง ปาล์มพระราหู และปาล์มศรีสยาม เป็นต้นนั่นเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม : POOL VILLA, Phuket Villa for Sale, Villas Phuket, Phuket Property, PHUKET VILLA, POOL VILLA PHUKET, บ้าน

ปรง

ปรงถูกกล่าวถึงว่าเป็นพืชโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่ มีเมล็ดแต่ไม่มีดอก ปรงส่วนใหญ่อยู่ในตระกูล Cycadaceae เป็นพืชเมล็ดเปลือย (gymnosperm) ตระกูลปรงจัดอยู่ในอันดับ Cycadales ร่วมวงศ์กับ Zamiaceae ตระกูลปรงมีประมาณ 10 สกุล ในประเทศไทยพบเฉพาะสกุล Cycas วิลล่าภูเก็ต

ซึ่งจะมีอยู่ประมาณ 100 ชนิดเลยทีเดียว จะมีการกระจายพันธุ์ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และมหาสมุทรแปซิฟิก และทางตะวันตกเฉียงใต้แถบหมู่เกาะนิวคาเลโดเนียและตองก้า ‘‘มีลักษณะเด่น’’ คือ จะมีใบประกอบแบบ ขนนกเรียงหนาแน่นเป็นเรือนยอดนั่นเอง แยกเพศต่างต้น

ส่วนต้นพืชตระกูลปรงจะมีลักษณะคล้ายกับพืชตระกูลปาล์ม จะมีลำต้นที่เหนือพื้นดิน มีใบเป็นแฉกแบบขนนก เรียงเวียนสลับใบย่อยด้านล่าง มีกลดลูกเป็นหนามแหลม ใบย่อยรูปแถบหนาและมีจำนวนมาก เส้นกลางใบจะนูนเด่นชัด ไม่มีเส้นแขนงใบ มีเกล็ดหุ้มยอด และใบสร้างอับไมโครสปอร์โคนเพศผู้ที่มีจำนวนมาก รูปลิ่มปลายจะแหลมคล้ายหนาม เรียงเวียนเป็นรูปโคน และตั้งขึ้นที่ยอดลำต้น ที่เรียกว่า male cone หรือ pollen cone นั่นเอง

ส่วนใบสร้างอัลเมกาสปอร์โคนเพศเมีย จะเรียงเป็นกลุ่มคล้ายกับใบกระจุกแบบกุหลาบซ้อน แต่ละสปอร์โรฟิลล์จะมีก้านปลายเป็นแฉกแบบขนน กรองรับโอวุล เมล็ดทรงกลม หรือรีผิวส่วนมากเรียบ ส่วนขนาดค่อนข้างใหญ่ และมีเนื้อสดหนา ภายด้านนอกด้านในแข็งเป็นเนื้อไม้ และมีใบเลี้ยง 2 ใบ

ปรงที่อยู่ในประเทศไทยนั้น จะมีถึง 12 ชนิด ได้แก่ ปรงญี่ปุ่น ปรงป่า ปรงเขา ปรงเขาชะเมา ปรงตากฟ้า ปรงทะเล ปรงเท้าช้าง ปรงเหลี่ยม และปรงอื่นๆ อีกมากมายนั่นเอง

ไม้ในร่ม

ซึ่งไม้ในร่มนั้นจะเป็นพันธุ์ไม้ที่สามารถปลูกในโรงเรือนหรือในร่ม มีทั้ง ‘ไม้ยืนต้น’ เช่น หมากแดง หนวดปลาหมึก ปาล์มหลายชนิด เป็นต้น ประเภท ‘ไม้พุ่ม’ เช่น กวนอิม ขิงแดง คล้า จั๋ง วาสนา สาวน้อยประแป้ง เป็นต้น ประเภท ‘ไม้คลุมดิน’ เช่น เฟิร์น กำแพงเงิน สับปะรดประดับ เป็นต้น และประเภท ‘ไม้เลื้อย’ เช่น พลูด่าง ฟิโลเดนดรอน โฮย่า เป็นต้น โดยสายพันธุ์ไม้เหล่านี้จะสามารถอาศัยอยู่ในสภาพที่ร่มเงาได้ดีนั่นเอง

พันธุ์ไม้หอม

พันธุ์ไม้หอม จะมีความสำคัญทางศิลปวัฒนธรรมของไทย ที่จะบ่งบอกถึงความเป็นเชื้อชาติ ที่มีอารยธรรมอันยาวนาน และซึ่งปรากฏในวรรณคดีไทยหลากหลายยุค หลากหลายสมัย และมีการนำพรรณไม้หอมนี้มาปลูกเลี้ยงกันตั้งแต่สมัยสุโขทัยตลอดจนเรื่อยมา จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ แต่แรกเริ่มสมัยสุโขทัยส่วนใหญ่นั้น จะเป็นไม้ต้นที่คัดเลือกมาจากป่า ที่เป็นไม้ไทยพื้นเมือง เช่น จำปี พุด ลำดวน สารภี บุนนาค มะลิ และเมื่อนำมาปลูกเลี้ยงก็จะสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศถิ่นที่อยู่ใหม่ได้ดีขึ้น ซื้อบ้าน

ซึ่งในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยานั้น เริ่มมีการนำพันธุ์ไม้หอม ที่มาจากต่างประเทศนำเข้ามาปลูกในประเทศไทย ที่ดังปรากฏในหลักฐานของทางวรรณคดีที่กล่าวถึงไม้หอมต่าง ๆ นา ๆ ได้แก่ การเวก กระดังงา กุหลาบมอญ ส้มโอ พุทธชาด พุดซ้อน สายหยุด พิกุล เป็นต้น ซึ่งต่อมาความนิยมได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

และจึงมีการนำเข้าพรรณไม้ ที่มาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะสมัยรัตนโกสินทร์และตลอดจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งทำให้ลักษณะของไม้หอมนี้มีหลากหลายชนิด และหลากหลายสกุล โดยมีทั้งที่เป็นไม้พื้นเมือง หรือที่กระจายพันธุ์มาจากประเทศใกล้เคียงนั่นเอง อย่างเช่น ไม้หอมวงศ์กระดังงา ไม้หอมวงศ์โมก วงศ์จำปา วงศ์มะลิ วงศ์เข็ม เป็นพันธุ์ไม้หอมที่เกี่ยวกับพระนามของพระบรมวงศานุวงศ์ของประเทศไทยด้วย และได้แก่ กุหลาบควีนสิริกิต์ โมกราชินี จำปีสิรินธร

ไม้มงคล

ซึ่งต้นไม้บางชนิดจะให้ดอกที่มีสีสันสวยงามสดใส และให้คุณประโยชน์ต่าง ๆ และมีไม้บางชนิดที่กำหนดให้เป็นไม้มงคลนั่นเอง จากความเชื่อที่ว่าทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของหรือผู้ปลูกนั่นเอง และจะมักมีไม้มงคล 9 ชนิด ที่จะใช้ในพิธีวางศิลาฤกษ์ ก่อนการสร้างอาคารบ้านเรือน

ซึ่งจะปักไม้มงคลลงที่พื้น และลงอักขระที่เรียกกันว่า หัวใจพระอิติปิโส ได้แก่ อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ ลงบนตัวท่อนไม้ชนิดละอักขระ พร้อมทั้งปิดทองทั้ง 9 ท่อน โดยจะปักวนจากซ้ายไปขวา(ทักษิณาวรรต) ซึ่งไม้มงคลทั้ง 9 ชนิดนี้ ได้แก่ ราชพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ กันเกรา สัก ทองหลาง พะยูง ขนุน ทรงบาดาล และไผ่สีสุก เป็นต้น

ไม้ดัด

ไม้ดัด คือ ไม้ที่นำสามารถมาปลูกลงในกระถาง หรือว่าปลูกลงดินได้ แล้วตัดกิ่งก้าน และตัดแต่งใบให้เป็นพุ่ม หรือจะตัดแต่งให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ ก็ตามต้องการ หรือตามแบบแผนที่เป็นที่นิยมกันมาในหมู่พวกผู้ชื่นชอบไม้ดัดกันมาแต่สมัยโบราณ ไม้ดัดจัดได้เป็น 2 ประเภท คือ วิิลล่าภูเก็ตป่าสัก

ไม้ดัด ประเภทที่นำต้นไม้ใหญ่มาทำให้เกิดเป็นต้นไม้เล็ก เช่น ไม้เอนชาย ไม้ญี่ปุ่น และประเภทที่นำไม้ใหญ่มาตัดให้เป็นรูปทรงในแบบต่าง ๆ การเลือกพันธุ์ไม้ดัดนั้นมาปลูกเลี้ยง ซึ่งจำเป็นจะต้องคำนึงถึงคุณลักษณะที่สำคัญของพันธุ์ไม้ชนิดนั้น ๆ ก็คือ จะมีกิ่งเหนียวที่สามารถดัดให้โค้งงอได้ตามที่ต้องการ จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปทรงได้หลังจากดัดแล้ว และไม่เจริญเติบโตเร็วเกินไป ใบจะมีขนาดเล็กเพื่อเหมาะสมกับหุ่น

ซึ่งเปลือกควรจะมีความสวยงาม อย่างเช่น ผิวที่ขรุขระหรือจะมีรอยแยก โดยเป็นพันธุ์ไม้ที่มีอายุยืนมานาน และทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ และยังเป็นพันธุ์ไม้ที่ได้หาง่ายในท้องถิ่นนั่นเอง ไม้ดัดที่นิยมกันนำมาปลูกจะเป็นไม้ดัด ได้แก่ ตะโก ตะโกนา ตะโกสวน ตะโกพนม มะสัง ข่อย ไกร ไทรย้อยใบแหลม ไทรย้อยใบทู่ โพธิ์ มะเดื่ออุทุมพร โมกบ้านโมกป่า เฟื่องฟ้า มะเกลือ มะขาม มะขามเทศ ชาปัตตาเวีย มะนาวเทศ ทับทิม ทับทิมหนู ฮกเกี้ยน และอีกหลายชนิด เป็นต้น

ในส่วนของการส่งเสริมวิชาชีพเกษตรของวิทยาลัยเกษตรกรรมทั่วทั้งประเทศไทยก็ได้มีการส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกรในพื้นที่มีความสนใจในการปลูกเลี้ยงไม้ประดับชนิดต่าง ๆ เพื่อประดับบ้านเรือนหรือเพื่อเป็นการหารายได้

บทความที่น่าสนใจ บ้านใหม่พร้อมขาย บ้านโมเดิร์น2ชั้น บ้านโมเดิร์น ขายทาวน์เฮ้าส์ ซื้อบ้านภูเก็ต ซื้อบ้าน ขายบ้านภูเก็ต ddproperty ขายบ้าน บ้านมือสอง สถานที่เที่ยวพัทยา สวนหย่อม จัดสวนหย่อม สวนในบ้าน ห้องครัวสไตล์ลอฟท์ ต้นไม้มงคล

อ่านเพิมเติม แบบบ้าน , Villas Phuket , รีวิวบ้าน , phuket propert , บ้านเดี่ยว , POOL VILLA , บ้านจัดสรร , PHUKET VILLA , วิลล่าภูเก็ต , วิลล่าภูเก็ตที่ขาย , วิลล่าภูเก็ตป่าสัก , วิลล่าราคาถูกภูเก็ต , ซื้อวิลล่า ภูเก็ต , Villas in Pasak. Villas Phuket. SALE VILLA. POOL VILLA PHUKET. Cheap Villas in Phuket. Sale Villas Phuket (RU).POOL VILLA