จัดสวนเล็ก ๆ สวนหน้าบ้านขนาดเล็ก 1 พื้นที่ 2 ไอเดีย (Eng Sub)

จัดสวนเล็ก ๆ

จัดสวนเล็ก ๆ หลายคนอาจมีสวนหน้าบ้านขนาดเล็กและต้องการเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นสวนหน้าบ้านขนาดเล็ก แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง บ้านจัดสรร

Make a Small Garden Many people may have a small front yard and want to turn the space into a small, custom front garden. But don’t know how to start

วันนี้แอดมินมีตัวอย่างไอเดียและวิธีออกแบบสวนหน้าบ้านขนาดเล็กด้วยตัวเองง่ายๆจาก 4 นักออกแบบภายใต้โจทย์เดียวกันคือสวนหน้าบ้านพื้นที่ประมาณ 3 x 5 ตารางเมตร ไปสมัครพร้อมกันเลย PHUKET VILLA

Today the admin has an example of ideas and ways to design a small front garden by yourself, easily from 4 designers, under the same problem: front garden, an area of about 3 x 5 square meters.

ข้อมูลเพิ่มเติม : POOL VILLA, Phuket Villa for Sale, Villas Phuket, Phuket Property, PHUKET VILLA, POOL VILLA PHUKET, บ้าน

ขั้นตอนการเริ่มต้นจัดสวน

1. เลือกสไตล์ที่คุณชอบ: คุณสามารถเลือกรูปแบบการจัดสวนได้ตามความต้องการของคุณหรือสไตล์ที่เหมาะกับบ้านของคุณ คุณอาจดูตัวอย่างจากหนังสือนิตยสารหรืออินเทอร์เน็ต เพื่อประกอบการตัดสินใจ วิลล่าภูเก็ต

Choose the style you like: You can choose the style of landscaping according to your needs or the style that fits your home. You might look at examples from books, magazines, or the Internet. For decision making

2.เริ่มต้นการออกแบบ: ลองจัดวางองค์ประกอบของสวนบนกระดาษธรรมดาก่อนโดยคำนึงถึงทิศทางแดดลมและระยะทางให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้สอย วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

Let’s start designing: Try laying out garden elements on plain paper first, taking into account the direction, sun, wind and distance to suit the living space. วิลล่าภูเก็ตป่าสัก

3.การเตรียมที่ดินและการปลูก: การวางแผนจะช่วยประหยัดเวลาและเงิน ในงานโครงสร้างหรืองานมืออาชีพควรเปรียบเทียบราคาและพิจารณาความน่าเชื่อถือก่อนที่จะทำงานเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อให้สวนได้รับการออกแบบและควบคุมงบประมาณได้. วิลล่าราคาถูกภูเก็ต

Land preparation and planting: planning will save time and money. In structural or professional work, it is best to compare prices and consider their reliability before doing little work so that the garden is designed and budgeted.

4.การดูแลหลังทำสวน: โดยเฉพาะสวนใหม่ ๆ ควรดูแลและรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ต้นไม้ฟื้นตัวเร็วขึ้นและควรสังเกตการเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ ซื้อวิลล่า ภูเก็ต

Care after gardening: especially new gardens should be maintained and watered regularly. In order for the tree to recover faster and the changes in the tree should be observed.

Modern English Cottage Garden

“ วิธีที่เราเห็นการออกแบบในจินตนาการของเราคืองานจริงและเวลาที่รอคอย รอชื่นชมผลงานศิลปะที่ธรรมชาติสร้างขึ้นหลังจากเราสิ่งเหล่านี้คือความสุขที่มาจากการออกแบบสวน “

“The way we see our imaginary designs is the actual work and the waiting time. Wait to admire the works of art that nature has created after us. These are the joys that come from garden design. “

ความคิดสวนนี้เกิดจากความต้องการที่จะแยกความแตกต่างระหว่างความเรียบง่ายของสวนสมัยใหม่และความอุดมสมบูรณ์ของสวน English Cottage ที่เราพบ เช่นเดียวกับทางลาดชันที่สามารถนั่งได้คุณสามารถนอนดูดาวบนพื้นหญ้าได้อย่างสบาย ๆ และเลือกเก้าอี้ไม้ยาวที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นโต๊ะและเก้าอี้รวมกับลานไม้หน้าบ้านเป็นองค์ประกอบหลักได้ .

This garden idea was born out of the need to distinguish between the simplicity of the modern garden and the abundance of the English Cottage gardens we encountered, as well as the steep slopes that can sit, you can lie down and stargaze on the grass. Get comfortable and choose a chaise longue that can be converted into a table and chair, combined with the front yard as the main element.

บทความที่น่าสนใจ บ้านชั้นเดียว3ห้องนอน ไอเดียแต่งบ้านงบน้อย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่แบบบ้าน , Villas Phuket , รีวิวบ้าน , phuket propert , บ้านจัดสรร , PHUKET VILLA , วิลล่าภูเก็ต, Villas in Pasak. Villas Phuket. SALE VILLA. POOL VILLA PHUKET. Cheap Villas in Phuket. Sale Villas Phuket (RU).POOL VILLA

สนใจในบทความคลิก วิลล่าภูเก็ตที่ขาย , วิลล่าภูเก็ตป่าสัก , วิลล่าราคาถูกภูเก็ต , ซื้อวิลล่า ภูเก็ต , โครงการบ้าน , ซื้อบ้าน , ขายบ้าน , โครงการบ้านภูเก็ตรีวิวบ้าน ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต ซื้อบ้าน ตกแต่งบ้าน village phuket phuket village